Slik fikset de seks nye heltidsstillinger til sykepleierne