Værmeldingen for onsdag kveld og torsdag tilsier mer sterk vind, lynaktivitet og mye snø. Det kan bety nye utfordringer for strømforsyningen, selv om værvarselet tilsier en mindre krevende værsituasjon enn under ekstremværet Gyda og utværet søndag.

– Vi har i løpet av dagen klargjort alle verktøyene vi trenger til ny innsats hvis det blir behov for det, sier Mats Grytdal, energimontør i Tensio.

I likhet med sine øvrige Tensio-kolleger i Trøndelag har han jobbet dag og natt den siste uka for å gjenopprette strømforsyningen til strømløse trøndere.

– Sterk vind fører til trefall over linjene våre, og lynet kan slå ned i komponenter i strømnettet og føre til skader. Da er det viktig at vi kommer på stedet så raskt som mulig for å rette opp, sier Grytdal.

Kommunikasjonssjef Bengt Eidem i Tensio sier at samtlige trøndere må være forberedt på strømutfall når det kommer ekstraordinært vær, men abonnenter i distriktet er mer utsatt enn de som bor i tettbygde strøk.

– I bystrøk er veldig mye av strømnettet gravd ned i bakken og dermed i ly for været. Mens utenfor byene går mesteparten av strømnettet i linjespenn som henger i lufta, og de er mer værutsatt, sier Eidem.

Oppstår det mange feil på en gang på mange steder så vil flere også oppleve lengre strømstanser.

– Det skyldes både at vi må gjøre prioriteringer av hva vi tar tak i først, men også at mange feil på en gang som oftest tilsier at været er av en slik karakter at vi må tenke oss nøye om hvor det til enhver tid er trygt og fremkommelig nok for mannskapene våre, sier Eidem.

Den siste uka er rundt 70 000 trøndere rammet av strømstans som følge av ekstremværet Gyda og uvær siste dagene. Ikke siden ekstremværet Ivar i 2013 har strømnettet i Trøndelag vært satt på så harde prøver som i den siste uka.

– De fleste opplever relativt kortvarige strømstanser. Det normale er at folk har strømmen tilbake innen tre-fire timer eller kortere. Men i den ekstraordinære situasjonen som har vært de siste dagene var det mange trøndere som måtte vente både ett og to døgn for de fikk tilbake strømmen, sier Eidem.