MC-fører fraktet til sykehus: Mistanke om høy fart