Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil, mens Sivilforsvaret tester tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon».

Varslingsprøven gjøres over hele landet, rundt klokken 12, ifølge Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB).

Flere fikk ikke varselet

Dette er andre gang at nødvarsling på mobil blir testet. Første gang var i juni i fjor. Den gang var det flere som ikke fikk varselet.

– Mange av dem som ikke fikk nødvarsel sist, hadde ikke oppdaterte telefoner. Vi minner derfor spesielt om at for å kunne motta nødvarsel på riktig måte, så må du ha en nylig oppdatert mobiltelefon, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

For å unngå varselet må du slå av telefonen eller sette den i flymodus fra klokken 11.55 til 12.15.

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre folk kjent med hvordan det oppleves å få et slikt varsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Tyfoner tuter

Tyfonene testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni.

Oppdal har ikke hatt tyfon tidligere, men det er nå montert tyfon på rådhustaket. Den er imidlertid ikke klar til bruk under dagens varsling.