Det har vært uvanlig høyt vanntrykk i deler av Oppdal sentrum i ettermiddag, skriver Oppdal kommune i en SMS til abonnenter som rammes av dette.

Abonnentene bes kontrollere sin sikkerhetsventil ved varmtvannsbereder.

«Dersom din sikkerhetsventil har lekkasje, kontakt rørlegger», heter det i meldingen fra Oppdal kommune , tekniske tjenester.