Avgjørelsen har falt: Høgmo-klagen ferdig behandlet