Sommersesongen regnet bort: Slik ble besøket ved turisthyttene

foto