Gullgravere søker på ny, lover å rydde opp i søppel og rot