Her har Mary bodd i over 70 år. Nå havner huset midt i ny E6