Erstattet sykler for 155 mill. fjor- her slår sykkeltyvene til