Bygger opp paller med ved – for neste vinter

foto