Skoleelever fikk gullbillett og 10 000 kroner

foto