Leger la igjen 100 000 kroner - det ga superdag for innvandrerne

foto