Lokale pasienter blir hørt, privat klinikk er på vei