Tapte 24 000 på å utsette gjødselkjøpet, ber bøndene holde ut krisevåren

foto