Trenger 7 mill. og hasteavklaring av bru-avtale

foto