– De sa «det var ille for deg, men det blir bra tv»