OPPDAL: Rektor ved Aune barneskole Øyvind Melhus og rektor ved Oppdal ungdomsskole Ingrid Lien, er veldig ydmyke i forhold til det at noen kanskje føler seg utestengt i skolemiljøet.

De ønsker nå å snu debatten til noe positivt.

– Vi lever i et flerkulturelt samfunn, vi må finne ut om vi er romslige nok i forhold til mangfoldet. Er vi et inkluderende samfunn?

Godt miljø

Det er, og har lenge vært, et veldig fokus på både mobbing og rasisme, både blant lærerne og fra ledelsens side.

– Det vi vet, og det vi ser, tar vi på alvor, understreker rektor Melhus.

Ved Aune barneskole er det omtrent tredve elever av utenlandsk opprinnelse, og ved Oppdal ungdomsskole er det i underkant av ti.

Skolens oppgave er blant annet å fokusere på enkeltindividet og sørge for best mulig læring for alle. Det føler man ved begge skolene at man bestreber seg på.

Undervisningsinspektør Gerd Staverløkk understreker at elevundersøkelsene om skolemiljøet har vært positive.

– Men det er ikke sånn at det ikke her finnes elementer av at folk føler seg på utsiden.

Skoleledelsene mener det er viktig med dialog for at mangfoldet i skolen skal fungere på best mulig måte.

– Det alle nok er ute etter, er god kommunikasjon og godt samarbeid.

Oppgitt over avisen

Rektorene er oppgitt over saken som stod i lokalavisen lørdag.

– Vi beklager at Opdalingen har intervju med en representant fra det kongolesiske miljøet der det kommer frem klager på offentlige instanser. Opdalingen bør i stedet opptre profesjonelt og henvise vedkommende til de rette instansene. Disse uttalelsene tjener verken det kongolesiske miljøet eller hjelpeinstansene.

De mener det er bedre å løse disse problemene gjennom dialog, enn via pressen.

Språkproblemet

– Det er klart det høres alvorlig ut at det er rasisme i Oppdal.

Ofte er det slik, at man på grunn av for eksempel språkproblemer, ikke får frem poengene godt nok, men får man snakket seg inn kjernen av saken, så tones ofte problemene veldig ned.

Derfor er det viktig at begge parter møtes og snakker sammen.

Kommunikasjon er viktig

Undervisningsinspektør Staverløkk forteller at skoleledelsen møter innvandrere og voksenopplæringselevene om høsten der man informerer om det norske skolesystemet, og hvordan kommunikasjonen med skolen foregår.

– Vi forklarer at mye av kommunikasjonen foregår gjennom felles foreldremøter.

– Det norske samfunnet er bygd på grunnleggende lover og prinsipper, og det kan være en utfordring å forholde seg til vår måte å leve på og vår måte å organisere samfunnet på, sier rektor Lien.

Men det er viktig at foreldrene møter opp og viser interesse for elevene.