Nå vil Norsk institutt for naturforskning (NINA) bygge en avlstasjon på Sæterfjellet i Oppdal for der å gjøre et forsøk på å redde den norske fjellrevbestanden. Forskerne ved NINA har i sommer sette nærmere på en rekke lokaliteter og etter en samlet vurdering kommet fram til at Sæterfjellet i Oppdal.

Forsker Arild Landa sier til Opdalingen at han har vurdert flere forhold før han nå konkluderer med at Sæterfjellet er den beste lokaliteten for en avlstasjon.

– Sæterfjellet har et naturlig fjellrevmiljø, tilgjengeligheten lett og det kan framføres strøm. Vi har søkt Oppdal Bygdealmenning om tillatelse til å disponere 25 - 30 mål grunn i området mellom Gravhøa og Kvernbekkhøa på Sæterfjellet.

Får vi denne tillatelsen og Direktoratet for naturforvaltning gir sin tilslutning, burde alt ligge vel til rette for en nasjonal avlstasjon for fjellrev på Sæterfejellet, sier Arild Landa.

Anbefaler Sæterfjellet

Arild Landa har nå sendt sin anbefaling til Direktoratet for naturforvaltning (DN). Arild Landa håper DN fatter sitt vedtak så snart som mulig.

– Det haster med å komme i gang, og jeg håper at vi kan starte byggingen allerede i høst. Kostnadene er beregnet til ca. 2,2 millioner. Avlstasjonen skal bestå av et større inngjerdet ytre område på nærmere 30 mål med åtte mindre innhegninger, hver av disse på nærmere 3 mål. I hver av innhegningene skal vi ha et fjellrevpar. Vi vil ansette en røkter i 1/2 stilling. Det er mest naturlig at røkteren bor i Oppdal, sier Arild Landa.

Må ha resultater

Arild Landa sier at prosjektet må kunne vise til resultater etter 3 - 4 år. I så fall vil avlsarbeidet pågå i 10 - 15 år. De første valpene kan settes fri i sitt naturlige miljø etter 6 - 7 år.

Den norske fjellreven ble totalfredet i 1930, i Sverige i 1928 og i Finland i 1940. Til tross for dette, har ikke de nordiske fjellrevstammene klart å bygge seg opp igjen.

– I 2001 startet vi et større prosjekt som hadde til mål å berge fjellreven fra utrydning. Valper ble fanget inn og forsøkt satt i avl slik pelsdyrnæringen gjør. Nå vet vi at dette ikke lar seg gjøre, sier Arild Landa.

Ingolf Røtvei i Oppdal Bygdealmenning sier at styret skal behandle søknaden fra NINA på sitt møte førstkommende mandag.

Ingolf Røtvei i Oppdal Bygdealmenning ser nærmere på området på Sæterfjellet som er tenkt brukt til avlstasjon for fjellrev.