OPPDAL: Ståle Solem i Allskog (skogeierenes forening) er godt fornøyd. Tirsdag kunne han og Arild Hagen i Oppdal kommune invitere til skogdag i Hoelsmoen uti spæla. Allskog skal skrive kontrakter med 10-12 skogeiere i øvre Hoelsmoen i denne omgang. Til sammen skal 32 eiere av skogteiger inngå avtaler om skogsdrift i Hoelsmoen.

Mange små

– Utfordringen i Oppdal er at det mange eiere og små teiger. Gjennom vårt prosjekt samler vi småeierne for å se om det er muligheter til å drive samhandling, sier Solem.

Oppdal kommune med Arild Hagen i spissen tok initiativ til prosjektet forrige sesong. Samarbeidet med Allskog har gått veldig bra.

– Jeg begynte med å ta kontakt med alle skogeierne som hadde fått skogbruksplanen. Jeg spurte dem om de hadde noen spørsmål i forhold til den og om det var noe vi kunne bistå med. Det var det faktisk i mange av tilfellene, sier Solem.

Verdi

En av dem som ikke var klar over verdien av skogen sin er Arnstein Granlund som driver gård i Bøasetra.

– Hadde det ikke vært for at jeg ble kontaktet av Allskog ville jeg ikke tatt ut tømmer i skogen. I alle fall ikke nå, sier Granlund.

Inger Charite Lien har akkurat tatt over gården Holan på Driva etter sine foreldre.

– Mine foreldre har aldri hatt tid til å benytte seg av skogen. Men jeg er ikke så opptatt av at jeg må gjøre arbeidet selv for å drive skogen. Jeg synes det er fint å kunne sett ut jobben til Allskog. Alternativet er at ressursene bokstavelig talt råtner på rot, sier Lien.

Maskinelt

Arild Hagen tror det er mange grunner til at mange har latt være å drive skogen sin.

– Tidligere stod jordbruket sterkt og bonden trengte ikke inntekt fra skogen. I den senere tid har det vært lett tilgang til annet arbeid og skogen har derfor fått stått urørt, sier Hagen.

Allskog tegner kontrakter med hver enkelt skogeier og det er opp til den enkelte hvor mye skog de vil ta ut. Allskog bruker sine egne entreprenører som tar ut virket maskinelt.

– Maskiner er veldig lite brukt i Oppdal. Men nå er det tilgjengelig maskiner både for å ta ut tømmer og bjørkeskog, sier Solem.

Gode tider

Økonomien for tømmerdrift er god for tiden. Det bygges mye hytter og hus i Oppdal.

– Nå gjelder det for skogeierne å kjenne sin besøkelsestid og være med på de gode tidene i byggemarkedet, sier Solem.

Erlend Eithun fra Hågenstad Brug i Rennebu og Oppdal mener det ikke skal være noe problem for skogeiere i Oppdal og Rennebu å få solgt tømmeret sitt.

– Det er ikke vanskelig å få tak i normaltømmer, men det er verre å få tak i det spesielle. Vi er blant annet på utkikk etter grovt tømmer til litt større prosjekter, sier Eithun.

Det var flere på skogdagen som var interessert i det spesielle. Steinar Moldal fra Senter for bygdekultur driver med opplæring og restaurering av verneverdige bygg. Til det trengs det tømmer av spesiell kvalitet.

– En del av opplæringen er å lære å vurdere skog for å ta ut tømmer til spesielle formål, sier Moldal.

Han fikk se mye bra tømmer på skogdagen.

– Det er flott å kunne være med på slike arrangement. Nå får vi sjansen til å velge fra øverste hylle, sier Moldal.

Båtbygger

En annen mann som har helt spesielle behov når det gjelder tømmer er Jon Godal. Han driver blant annet med båtbygging.

– Jeg tro nok ikke vi finner tømmer til båtbygging her i Oppdal. Det ligger for høyt og da blir ikke kvaliteten på treet slik vi vil ha den, sier Godal.

Men han driver med mange andre slags prosjekter også, så noe tømmer fra Oppdal blir det nok også til Godals prosjekter.