Jarle og Kitty Finseth fikk seg en overraskelse da de i fjor sommer fant ei steinbu ved Hemmer Gjevilvasskammen. Så langt er buas historie et mysterium. KJELL OVE HOLSBØVÅG

GJEVILVASSDALEN: Sturla Sæther har gjennom Storskrymten Spaserklubb medvirket til å gi ut ikke mindre enn tre hefter om gamle tufter i Åmotsdalen. Han syntes derfor som en naturlig og kunnskapsrik mann å kontakte. Men Sæther må, til tross for enkelte mulige spor, innrømme at han står en smule i stampe.

Ingen kjenner bua

Nå søker han opplysninger om gåten som han lanserer som årets julenøtt i Opdalingen.

- Jeg har undersøkt en del med lokalkjente folk, sier Sæther. - Men ingen vet om bua. Ikke allmenningen, ikke eldre folk.

Steinbua, som er uten tak, dører og vinduer, er å finne omtrent rett opp for Rensbekksetra ved Gjevilvatnet. På et platå nesten oppe ved toppen av Hemmer Gjevilvasskammen. I dette området ble det i begynnelsen av forrige århundre lett etter mineraler, og en teori er at det er de som har søkt her som har satt den opp.

– Jakt er det neppe snakk om, mener Sæther. Hvorfor det smått imponerende byggverket har gått i glemmeboka må man imidlertid spørre seg om.

Rundt 100 år?

Det kan selvsagt tenkes at dette er et prosjekt som aldri er fullført, men det synes også litt søkt ettersom så mye arbeid er lagt ned. - En mulighet er at tak og annet treverk har blåst vekk, sier Sæther. Mye kan skje dersom det stemmer at bua er rundt 100 år gammel.

Kommer du nedenfra er den for øvrig ikke lett å oppdage. Den går nesten i ett med bakgrunnen. Kommer du skrått ovenfra vises den godt. Ikke i bua kan du stå oppreist.

De som kan bidra til å uteske svaret på mysteriet kan ta kontakt med Sturla Sæther.

I toppen vi skimter bak, Midtre Gjevilvasskammen, skal det etter sigende også skjule seg etterlatenskaper fra mineralleting. Nærmere bestemt en stige som ble benyttet. Kanskje kan dette bidra til at mer om denne aktiviteten kommer fram i lyset.

– «Bøgda vår» ved Kjell Haugland har i alle fall signalisert interesse, forteller Sæther, som nå setter sin lit til Opdalingens lesere.