Prisen for årets beste reiselivsaktør 2014 gikk til Stokkøya Sjøsenter i Åfjord. Det er rennbyggen Torild Langklopp og Roar Svenning som står i spissen for satsingen på Stokkøya.

Helt siden starten i 2006 de vært en leverandør av opplevelser med høy kvalitet, særlig i form av maten som serveres i Strandbaren. Kombinasjonen av arkitektur, mat, storytelling og den flotte beliggenheten på Hosnasand i Åfjord, har bidratt til at Stokkøya Sjøsenter har fått oppmerksomhet utenfor både Norges og Europas grenser.

- Stokkøya Sjøsenter, med eierne Torild Langklopp og Roar Svenning i spissen, har skapt et unikt sted som det har blitt nærmest obligatorisk å besøke. Det var en modig og imponerende satsing de gjorde når de starta, og gjennom fokus på kvalitet og arkitektur har de klart å få til en suksess som mangler sidestykke i stor, stor omkrets. Vi i Trøndelag bør være stolte av å ha et så fantastisk sted i vår egen region, sier Reiselivssjef May Britt Hansen i Trøndelag Reiseliv.

Aktørene ble vurdert etter følgende kriterier, før det kunne kåres en vinner:

? Ny og innovativ reiselivsopplevelse, eller forbedring av eksisterende reiselivsopplevelse som komplementerer tilbudet i Trøndelag

? Opplevelsen/tjenesten/produktet må ha et stort markedspotensial

? Opplevelsen/tjenesten skal kunne måles i antall gjester eller økonomiske tall

? Opplevelsen/tjenesten skal leve opp til prinsippene for bærekraftig reiseliv

? Opplevelsen/tjenesten må ha elementer av storytelling i produkt, omtale og/eller leveransen

I tillegg bør bedriften ha en kredittverdighet og ikke ha underskudd i virksomheten, for å bli vurdert.