OPPDAL: – Målet vårt er å ikke ødelegge kvaliteten, men vi må se på strukturendringer uten å legge ned skoler, sier Odd Gorseth (Ap) til Opdalingen etter dagens formannskapsmøte.

Der la han fram et fellesforslag fra Ap og Krf, som for øvrig ikke møtte i dag, om hvordan de økonomiske håndteringene i kommunen skal håndteres den kommende fireårsperioden.

De to partiene mener altså at de vil kunne spare 500.000 kroner årlig ved å gjøre Drivdalen og Vollan skoler til énhet og det samme for Lønset og Midtbygda skoler.

Flere elever per lærer

Samtidig vil de ha mindre lærertetthet ved Aune barneskole og Oppdal ungdomsskole.

Spesielt det siste vakte sterke reaksjoner fra opposisjonen, som ikke hadde noe eget forslag til handlingsplan klart til tross for at det var denne, med støtte fra Krf, som sikret at rådmannens balanseforslag til handlingsplan raskt gikk ut på dato.

Gorseth viste til Kostra-tall presentert i forbindelse med forslag til aktuelle omstillingstiltak som en arbeidsgruppe la fram sammen med fjorårets handlingsplanforslag.

Ifølge denne har Oppdal større lærertetthet enn både sammenlignbare kommuner, fylket og landet for øvrig.

Sparer mer enn utredning viser

Også forslaget med felles enheter for grendaskolene ble vurdert i fjor. Arbeidsgruppen mente da det kunne være en effektiviseringsgevinst på 100.000 kroner per enhet som ble avviklet, med andre ord: 300.000 kroner mindre enn Aps forslag.

Arbeidsgruppen skrev i fjor:

«Det er svært vanskelig å anslå hvor stort tidsforbruk til ledelse og administrasjon som effektiviseres bort når enheter slås sammen.»

Det ble vist til at ledelsestiden består av to deler; en fast del uavhengig av enhetens størrelse og en del som varierer etter enhetens størrelse. Bare det første effektiviseres bort ved sammenslåinger.

Alle rektorene ved kretsskolene har lovfestet plikt til å bruke 27 prosent av tiden på undervisning. Dette vil falle bort om enheter slås sammen.

Andre forslag

Ellers foreslår Ap å kjøre en ostehøvel over samtlige enheter på 800.000 kroner årlig.

Videre skal kulturhuset bruke mindre penger (200.000 kroner), avtalene med de private omsorgsboligene skal sies opp (100.000 kroner), folkevalgte skal få mindre møtegodtgjørelse (200.000 kroner) og det skal kuttes i tilskuddsordninger (200.000 kroner).

Totalt utgjør dette besparinger på 2,6 millioner kroner årlig.