OPPDAL: Distriktsleder i Utrykningspolitiet, Per Einar Hollum, samler i dag og de neste to dagene troppene fra hele region 8 i Oppdal.

– Så nå er det utrygt på veiene?

– Nei, det er trygt! I alle fall så lenge man kjører lovlig, sier UP-sjefen.

Samling i Oppdal

Etter omorganiseringen i Utrykningspolitiet ble trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal slått sammen til ett felles distrikt.

– Samlingen i dag har vi valgt å bruke til å ha store kontroller. Det betyr at vi kontrollerer trafikken på kryss og tvers; langs E6, riksvei 70 og på småveiene i og rundt Oppdal. Vi skal kontrollere både fart, rus, bruk av bilbelte og tunge kjøretøy. Det siste skal vi kontrollere i en stor kontroll på Storpynten, sier Hollum.

Han forteller at kontrollene utføres i samarbeid med lensmannskontoret i Oppdal. Det betyr blant annet at eventuell videre etterforskning blir tatt fra Oppdal.

– Oppdal er et trafikknutepunkt, og et bra område å gjøre en slik jobb. Vi er avhengig av en viss mengde trafikk for å klare å gjennomføre en slik kontroll, sier Hollum.

– Skal bare

To av betjentene hans var i formiddagstimene plassert like utenfor Vitnett. Der var det i hovedsak bilbeltebruken som ble kontrollert.

– Vi har stått her en drøy time, og har stoppet elleve stykker uten bilbelte, sier Tor Rovik.

Sammen med Frank Åseng hører han til daglig til på Nordmøre.

– Vi kunne nok helt sikkert ha stoppet tre ganger så mange, men mange ser oss og kjører en annen vei. Sånn sett er dette en litt dum plass å stå på, sier Rovik.

Og legger til at «skal bare» er den hyppigste unnskyldningen til bilistene som blir stoppet uten bilbelte.