Hva tomtene kommer til å koste, er det ennå for tidlig å si da den endelige anbudsrunden ikke er avsluttet. Daglig leder i Oppdalstoppen 880, Bjørn Ove Ansnes, antar kvadratmeterprisen vil ligge på det som er vanlig i markedet på Oppdal.

– Det er nok blitt omsatt tomter dyrere pr kvadratmeter enn hva våre vil koste. Forskjellen ligger i at disse tomtene er noe større enn de fleste andre, forklarer Ansnes.

Nå er det klart for en storstilt markedsføring. Det er beregnet en kostnad i underkant av en million kroner. Hovedmarkedet ligger i Midt-Norge, men allerede er det meldt interessenter fra Oslo.

Blest om Oppdal

Det første salgsframstøtet vil skje i midten av september på en utelivsmesse i Trondheim. Da blir det blant annet lagt ut en 16-siders brosjyre som presenterer Oppdal for hver årstid, lokale samarbeidspartnere og lokale tradisjoner blant håndverk.

– Vi må først vekke lysten til å komme til Oppdal hos folk, sier Ansnes som påpeker at dette også kan komme til å dryppe på andre aktører.

– Noe av det spesielle hos oss er en klausul som hindrer framtidig fortetning, slik mange har opplevd før. Vi ønsker en skånsom utbygging. Vegetasjonen er jo spesielt sårbar så høyt oppe, forklarer Ansnes.

1,2 mål tomt

Hver tomt blir rundt 1,2 mål, og fem mål per tomt vil bli friområde .

Oppdalstoppen 880 ønsker som tomteselgere å bidra til å skape positiv blest om bygda.

– Vi har hatt møte med lokale håndverkere, og gjennom et tjuetalls bedrifter kan kjøperne få alle ønsker oppfylt ved hjelp av lokale krefter, forteller Ansnes stolt.

Det er imidlertid ikke et forpliktende samarbeid, men Oppdalstoppen 880 vil anbefale lokale firma til sine kunder.

I dag ligger Kjell Inge Røkkes hyttepalass ensomt til, men fra neste høst blir det byggestart for 53 nye naboer.