Lensmann Per Christiansen er i det store og hele fornøyd med trafikkantenes kjøring denne dagen. To førerkortbeslag i en storkontroll som denne, må vel kunne karakteriseres som «normalt».

Ved Andelssaga like nord for Oppdal sentrum ble en middelaldrende bilist på gjennomreise stoppet og straks mistenkt for promillekjøring. Vedkommende ble fratatt førerkortet og tatt med til blodprøve.

I 90-sonen i Drivdalen ble en sivil politibil oppmerksom på en bil som opplagt holdt høyere hastighet enn det tillatte. Politibilen la seg på hjul og målte hastigheten til 132 km/t. Bak rattet satt en yngre mann som var på vei mot Trondheim. Han ble fratatt førerkortet.

I alt ble 159 bilister stoppet og kontrollert. Det ble utskrevet 24 forenklede forelegg og to bilister må betale et gebyr for manglende bilbeltebruk. I tillegg ble det gitt flere anmerkninger på grunn av feil lys, dårlige dekk og andre tekniske feil.

Foto: Trude Innerdal
Foto: Trude Innerdal