Møtet som fant sted i går ettermiddag var konstruktivt i følge ordfører Ola Røtvei.

- Vi har ikke kommet fram til en konkret løsning enda. Det er lagt fram flere forslag på bordet som skal behandles hos de forskjellige partene. Så langt ser det ut til at det skal bli et spleiselag, sier Røtvei.

Regningen vil da trolig bli delt mellom Oppdal kommune, naturskadefondet og NVE. Det kan også bli aktuelt at flere aktører blir med på å dele regningen.

- Jeg kan ikke si noe om hvilke andre aktører det er snakk om enda. Men det kan hende at det blir flere som blir med å deler regningen, sier Røtvei.

Alle partene er opptatt av at entreprenørene som deltok i arbeidet ikke skal bli skadelidende.

- Alle er innstilt på å finne en løsning. Vi jobber for å kunne betale entreprenørene så fort som mulig. Jeg regner med at vi har kommet fram til noe mer konkret i løpet av ei uke, sier Røtvei.

Det er godt nytt for entreprenørene som har slitt etter flommen. I påvente av å få oppgjør for arbeidet de har gjort, har flere slitt med likviditeten.