- Vi kommer til å vurdere alle tips som vi får inn, sier byggeleder Ole Gunnar Sølberg i Statens vegvesen.

I forbindelse med planlegging av ny E6 fra Ulsberg til Melhus søker Statens vegvesen arealer for massedeponi og riggområder langs hele strekningen.

I anleggsfasen har Statens vegvesen behov for arealer der ulike typer masser kan mellomlagres. Samtidig ser det også ut til å bli en del overskuddsmasser i anlegget.

Statens vegvesen ønsker å komme i kontakt med grunneiere som har tilgjengelige arealer og/eller trenger masser. Det er et ønske om kort transportavstand fra ny veg.

Det jobbes fortsatt med reguleringsplanen i prosjektet.