Redningsselskapets statistikk viser at fem av drukningene i august skjedde i forbindelse med fiske i elv, ferskvann eller sjø.

Drukningene denne måneden har skjedd i sju av landets fylker: Telemark (3), Møre og Romsdal (2), Rogaland (2), Nordland (1), Sør-Trøndelag (1), Vestfold (1) og Buskerud (1), opplyser Redningsselskapet.

88 prosent av dem som har druknet så langt i år, er menn.

18 av drukningsulykkene er relatert til fritidsbåt og 13 til fall fra land/brygge i elv, sjø eller vann. Elleve av de 60 som har omkommet i drukningsulykker, er utenlandske statsborgere.