OPPDAL: Resultatet er 0,5 mill bedre enn budsjett samtidig som det gjenspeiler utslag av investeringer og renoveringer av butikknettet i året som har gått. I tilleg er det gjennomført fusjon med Lundemo Samvirkelag & Mølle. Egenkapitalen passerte historiske 100 mill, melder konsernet i en pressemelding mandag.

Omsetningen har økt med 13,6 prosent og ble på 672 millioner kroner. Resultatet før skatt ble på 19,1 millioner kroner som tilsvarer 2,8 prosent av omsetningen.

Medlemstallet fortsetter å stige og ved årsskiftet var det 18 011 medlemmer (eiere), en økning på 1 436, hvorav 956 medlemmer tilkom ved fusjonen med Lundamo Samvirkelag & Mølle.

Til lagets medlemmer er det utbetalt 11,3 mill i kjøpeutbytte og bonuser.

- Det er en stor medarbeiderstab som sørger for å holde hjulene i gang i bedriften. Ved årsskiftet var det 469 medarbeidere fast tilknyttet bedriften. Samlet er det levert 867 lønnsoppgaver og totalt er det utført 269 årsverk, melder Coop Oppdal.

Det er gjennomført tre store prosjekter i 2008, utvidelse/renovering av Coop Marked Lundamo og Coop Marked Hovin og nytt forretningsbygg Coop Marked Bjørgen. I tillegg ble det på sommeren startet utbygging av cirka 2.600 kvadratmeter på Domus Tynset. Ferdigstillelse av denne utbygging er 19. mars i år. Totalt er det investert 54 mill i løpet av året.

Budsjettet for 2009 innebærer også stor aktivitet. Investeringsrammen er på 43 mill. Det største prosjektet er ferdigstillelse av utbygging på Domus Tynset.