14 personer omkom i trafikken i september. Dette er tre flere enn i fjor, men samtidig en nedgang i forhold til tidligere år. Dette viser foreløpige tall fra Statens vegvesen for årets tre første kvartal.

I løpet av årets ni første måneder har 110 mistet livet i trafikken – mot 87 i fjor, 126 i 2014, 134 i 2013 og 113 i 2012.

Voksne menn

- Menn står for mer enn hele økningen i år. 90 av 110 trafikkdrepte er menn. 27 flere menn og fire færre kvinner har omkommet i trafikken i år sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen er aller størst blant menn over 45 år, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

65 av de 110 drepte så langt i år var over 45 år, som er 26 flere enn i fjor. 38 var i aldersgruppen 45-64 år, som er en økning på 17 flere drepte i denne aldersgruppen. 27 av de drepte hittil i år var 65 år eller eldre, noe som er ni flere enn samme periode i fjor.

Flest har blitt trafikkdrept i Rogaland. Hittil i år har 13 omkommet i fylket, som er sju flere enn i samme periode i 2015.

11 har omkommet i Buskerud-trafikken og ni i Akershus. Aust-Agder skiller seg ut med bare en omkommet så langt i år. Dette er en gledelig nedgang på fem i forhold til i fjor.

Flest utforkjøringer

Økningen i antall drepte siden i fjor gjelder hovedsakelig flere utforkjøringsulykker og møteulykker. 40 personer har hittil blitt drept i utforkjøringsulykker, som er 12 flere enn samme periode i fjor. 35 personer har blitt drept i møteulykker i årets tre første kvartal. I 2015 var tallet 24.

- Det gjenstår fortsatt mye undersøkelse- og analysearbeid. Utforkjøringsulykker henger ofte sammen med for høy fart. Selv om dødstallene er høyere enn fjorårets rekordlave antall omkomne, er det likevel lavere enn andre foregående år, sier vegdirektøren.

Frykter høsten

Vegdirektøren er spent foran høsten og vinteren.

- Vi går nå inn i en krevende tid med mørke, glatte vegbaner, mye regn, frost og snø. Dette må trafikantene ta høyde for. Sikkerhetsmarginene er mindre enn ellers, sier Terje Moe Gustavsen.

I 2015 omkom 117 på norske veier, som er det laveste tallet siden 1947.