I slutten av september var Oppdal og Rennebu, samt Gaula HV-områder inne til trening og omvæpning. Den «kjente og kjære» AG-3 byttes ut med HK416. Dette opplyser Rune Haarstad i HV-12.

–Vi har prøvd å regne på det, og tror nærmere en million norske soldater en eller annen gang i livet har håndtert en AG-3. Som ble kjøpt inn som Hærens standarvåpen på slutten av 1960-tallet, forteller Haarstad.

Det nye våpensystemet er en forbedring på flere punkter, det et er lettere å beherske, lettere å bli en bedre skytter, ammunisjonen er lettere og gjør at du kan bære med deg større mengder.

En rekke trønderske HV-områder har allerede fått sine nye våpen, snart kommer resten av de trønderske HV-soldatene etter.

Denne gangen trente HV-området med de nye våpenene i skyte- og øvingsfeltet i Haltdalen i Holtålen kommune.