Tirsdag er det felles møte for formannskapene i Rennebu og Oppdal. Et av hovedpunktene på agendaen er arbeidet med å styrke samarbeidet mellom de to kommunene innen flere ulike områder.

Møtet ble åpnet i en gemyttelig tone, men klimaet endret seg dramatisk da Ola Øie tok ordet og rettet flengende kritikk mot sin kollega Kirsti Welander i Oppdal.

Bakgrunnen for Øies skarpe reaksjon er møtet Welander har tatt initiativ til, der hun, sammen med initiativtakerne for en grensejustering sør i kommunen, har bedt om et møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Uten at Rennebu er orientert om dette møtet.

- Jeg var ute i media og beklaget det vedtaket Oppdal gjorde i forbindelse med grensejusteringen, og opplevde at Oppdal viste liten raushet i den sammenhengen. I forrige uke fikk jeg et brev fra departementet om at Oppdal har kalt inn til et møte om grensejusteringen uten at vi i Rennebu er orientert om dette. Da var begeret fullt for min del. Jeg har ytret min mening til ordfører Welander, og skjønner ikke hvorfor Oppdal ikke kan slutte med denne saken. Skal vi komme videre i samarbeidet, må vi alle vise raushet, sa Øie.

Ordfører Kirsti Welander forsvarte initiativet til møtet med departementet.

- Det er urimelig overfor de som har søkt om justering at jeg ikke vil ha et slikt møte. Kommunestyret i Oppdal mener det er viktig å vise at de som ønsker det, er velkommen til Oppdal. Jeg kan ikke ta hensyn til at ordføreren i Rennebu vil legge saken død. Jeg må forholde meg til vedtaket i kommunestyret i Oppdal. Her ble det vektlagt i et enstemmig kommunestyre at det er initiativtakerne det må tas hensyn til i stedet for å ta hensyn til morkommunen. Jeg vil benytte det timelange møtet med departementet til å komme med fakta fra Oppdal sin side i denne saken, sa hun.

Fra Rennebu side er man mildt sagt forundret over denne prioriteringen.

- Jeg er overrasket over at Oppdal valgte å ta hensyn til initiativtakerne i stedet for Rennebu kommune. Jeg reagerte på vedtaket og ble både frustrert og lei meg, sier Øie.

Ola T. Lånke er enig med sin ordfører i at turen til Oslo oppfattes veldig negativt i Rennebu. Lånke presiserte at det heller ikke er slik at hele området sør i kommunen faktisk ønsker en løsrivelse fra Rennebu.

- Jeg er også overrasket over at Oppdal synes det er viktigere å ta hensyn til de som ønsker løsrivelse fra sin kommune enn et samarbeid mellom to kommuner som skal utvide samarbeidet. Jeg har ikke gitt opp og tror på forsoning og et fortsatt samarbeid, men jeg opplever dette som i overkant uklokt, sier Lånke.

Ingvill Dalseg mener det er gjort et grundig arbeid i spørsmålet om grensejustering, og støtter sin ordførers fremgangsmåte.

- Møtet med departementet er en helt naturlig del av av en grundig prosess, sier hun og støtter dermed ordfører Welanders fremgangsmåte i forhold til møtet med departementet.

Flere av representantene i kommunestyret i Oppdal sier at møtet mellom ordfører, initiativtakere og departement var ukjent for dem inntil helt nylig.

Marit Bjerkås synes det er forstemmende at det er departementet som sier at Rennebu også må på banen i denne saken.

- At det er Kommunal-  og moderniseringsdepartementet som ser at initiativtakerne og Oppdal som skal ha et møte uten Rennebu, og ikke Oppdal kommune, og for den saks skyld fylkesmannen, er skuffende, sa hun.

Tor Snøve forstår skuffelsen i Rennebu.

- Vedtaket i kommunestyret i Oppdal var en høringsuttalelse, der vi ikke tok direkte hensyn til hva som ble igjen av Rennebu kommune. Når vi har gitt en slik høringsuttalelse, burde vi være ferdig med saken. Jeg forstår derfor frustrasjonen fra Rennebu, sa han.

Kirsti Welander er ikke villig til å ta selvkritikk i denne saken.

- Fylkesmannen sier han sterkt oppfordrer til videre samtaler, noe dere avviser. Samtidig klandrer dere meg for at jeg tar en times møte med departementet. Initiativtakerne har rett til en ordentlig behanfdling, og jeg synes det er beklagelig at jeg gjør noe dere er uenig i, sa Kirsti Welander til sine kollegaer i Rennebu formannskap.