Etter orientering og debattering bak lukkede dører fikk pressen slippe til forhandlingene. Oppdalsordfører Kirsti Welander orienterte om vedtaket som ble gjort, med representanter fra Oppdal E-verk og TrønderEnergi til stede.

Et flertall av kommunestyret anbefaler at styret i Oppdal E-verk går i forhandlinger med TrønderEnergi med tanke på å utvikle et samarbeid.

Kommunestyret forutsetter at et fremtidig samarbeid legger til grunn at TrønderEnergi kjøper inntil 49,9 prosent av aksjene i Oppdal E-verk.

I tillegg skal det opprettes et felles markedsselskap lokalisert i Oppdal der TrønderEnergi og Oppdal E-verk bidrar med strømkunder tilhørende Kvikne og Rennebu Kraftlag og Oppdal E-verk.

Det skal settes ned et forhandlingsutvalg bestående av ordfører, rådmannen, styreleder, daglig leder og tillitsrepresentant i Oppdal E-verk.

Deres mandat er å utarbeide forslag til en avtale om at Oppdal kommune selger inntil 49,9 prosent av aksjene i everket etter forutsetningene som er lagt til grunn i saken. De skal også utarbeide utkast til aksjonæravtale.

Tre ulike retningsvalg ble presentert for kommunestyret under onsdagens møte.

  • Oppdal kommune fortsetter som 100 prosent eier, men man går inn med strategiske samarbeidsordninger om det er mulig.

  • Oppdal kommune selger 100 porsent av aksjene til TrønderEnergi.

  • Oppdal kommune selger inntil 49,9 prosent av aksjene til TrønderEnergi.

- Fordel å være en del av TrønderEnergi

Styreleder i Oppdal E-verk, Torkil Leinum, er godt fornøyd med avgjørelsen som ble tatt.

- Styret ramlet ned på at et tett og forpliktende samarbeid med TrønderEnergi vil være et godt utgangspunkt for å drive rasjonelt i fremtiden. Vi ønsker å drive selskapet så godt at det blir avkastning til eier og ha så lav nettleie som mulig. Vi gleder oss til å fortsette prosessen videre.

- Det er en fordel å være en del av noe større med tanke på systemer og rutiner, blant annet for å ha effektive innkjøpsordninger. Med et tett samarbeid får vi utnyttet stordriftsdelen samtidig som vi har den lokale tilnærmingen, fortsetter Leinum.

- Kan du utdype hva dette felles markedsselskapet går ut på?

- Alt handler om å ha tilstrekkelig kundemasse. Mange av kundene er fritidskunder og kjøper strøm på hjemmebane også. Det finnes et stort potensiale i denne kundegruppen. Med aktører som opererer mot de samme kundene, ser vi derfor muligheten for samordning, men dette er langt frem i tid, sier Leinum.

Kontanter eller aksjer?

Det er ennå ikke bestemt hvordan oppgjøret skal gjennomføres. Leinum påpeker at handelen kan gjøres med kontanter eller aksjer, men at det er selger som avgjør dette.

- Kommunestyret må i neste runde ta stilling til hvordan handelen skjer, sier Kirsti Welander.

- Er det satt noen frist for forhandlingene?

- Nei, det er det ikke. Det hadde vært fint å bli ferdig før jul, men det er ikke realistisk. Vi må bruke tiden vi trenger, sier ordføreren.

- Vi lager heller en god og grundig avtale og blir ferdig i februar, enn å lage noe halvferdig før jul, legger Leinum til.

Nettleien kan gå ned

Nettdirektør Bård Olav Uthus i TrønderEnergi vil ikke garantere at nettleien blir billigere. Han sender ballen videre til Oppdal E-verk.

- Vi tror at vi i fellesskap skal drifte rasjonelt og være i stand til å gi en konkurransedyktig nettleie. Det handler om å være effektiv. Samarbeidsformen vi har skissert er et godt utgangspunkt for å få til nettopp det, sier Leinum.

Tillitsvalgt i Oppdal E-verk, Rune Morten Myrhaug, forteller at de ansatte er tilfreds med utfallet.

- Vi støtter innstillingen til styret om å selge 49,9 prosent. Vi får ny kompetanse fra TrønderEnergi og kan sikkert tilføre kompetanse i retur. Vi tror dette blir spennende og gleder oss til fortsettelsen, sier Myrhaug.

Fornøyd konsernsjef i TrønderEnergi

Konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi er fornøyd med vedtaket og oppfatter at det er i tråd med anbefalingen fra styret.

- Vi er godt fornøyd med å eventuelt kjøpe en minoritetspost, gitt at vi lykkes med intensjonene vi har om tett samarbeid fremover, forteller Gjersvold.

- Hva tror du blir viktigst i samarbeidet mellom Oppdal E-verk og TrønderEnergi i fremtiden?

- Det viktigste er at samarbeidet bygger videre på den tilliten som er etablert mellom selskapene så langt i prosessen. Skal selskapene og eierne lykkes med å skape både økonomiske resultater og en god arbeidsplass, må vi ha en åpen dialog om hvor vi kan utfylle hverandre.

- Vår erfaring er at vi kommer lengst med å utnytte hverandres fortrinn, og ikke tro at vi har de beste løsningene på alle problemstillingene som vil komme opp. Forøvrig vil styringen fortsatt være i Oppdals hender, så vi må først og fremst forholde oss til hva Oppdal vil ha ut av samarbeidet. Dette vil vi utdype i mer detalj i neste fase av prosessen, sier konsernsjefen.