Fredag morgen ble skattelistene for inntektsåret 2016 offentliggjort.

4.116 innbyggere i Oppdal betalte til sammen 333.006.585 kroner i skatt. Hver person skattet i gjennomsnitt 80 905 kroner. 3.352 personer får totalt tilbake 34.077.434 kroner og 598 personer får totalt 9.460.728 kr i restskatt.

I Rennebu betalte 1.410 innbyggere til sammen 101.209.819 kroner i skatt. Hver person skattet i gjennomsnitt 71.780 kroner. 1.176 personer får totalt tilbake 10.855.931 kroner og 181 personer får totalt 1.726.950 kroner i restskatt.

Inntekts- og formuefordeling

Adresseavisen har laget en oversikt som viser inntekts- og formuefordelingen for kommunene i landet.

I Oppdal tjente man i 2016 i snitt 271.222 kroner. Formuen var i snitt på 589.243 kroner. Statistikken viser at 1,5 prosent av innbyggerne i Oppdal har inntekt over én million kroner. 15,6 prosent har registrert million-formue.

44 prosent har inntekt på 0 - 200.000 kroner. 47 prosent tjener 200.000 - 500.000 kroner. 10 prosent av oppdalingene har inntekt på over 500.000 kroner.

63 prosent har en formue på 0 - 200.000 kroner. 10 prosent har en formue på 200.000 - 500.000 kroner, mens 26 prosent har over 500.000 kroner i formue.

For Rennebu viser tallene at gjennomsnittsinntekten var 255.406 kroner. Formuen var i snitt på 527.616 kroner. I Rennebu har 0,9 prosent inntekt på over én million kroner. 16,1 prosent har registrert million-formue.

Tallene viser at 46 prosent av innbyggerne har inntekt på 0 - 200.000 kroner. 45 prosent tjener 200.000 - 500.000 kroner. 9 prosent har inntekt på over 500.000 kroner.

56 prosent av rennbyggen har en formue på 0 - 200.000 kroner. 14 prosent har en formue på 200.000 - 500.000 kroner. 30 prosent av innbyggerne har formue på over 500.000 kroner.

Skatteoppgjør på 450 milliarder

Det samlede skatteoppgjøret for Norge viser at 4,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen har betalt 480 milliarder kroner i skatt i 2016. 305.000 selskaper har betalt til sammen 130 milliarder kroner i skatt.

8 av 10 lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende fikk i gjennomsnitt et tilgodebeløp på 12.500 kroner. Det vil si at rundt 3,2 millioner personlige skattyterne har fått nesten 40 milliarder kroner igjen på skatten.

Nær 750.000 måtte betale restskatt på til sammen 23 milliarder kroner. Det vil si 31.000 kroner i gjennomsnit

Se interaktiv grafikk øverst i artikkelen!