RENNEBU: Hovedbudskapet var at demente også skal ha ett så godt liv som mulig. Utstrakt feilmedisinering er med og forringer livskvaliteten. Lise Næss er klar i sin tale når hun hevder at det er alt for mye bruk av psykomedisinering, mens nye alzheimermedisiner er underbrukt.

Vertinner

I svært mange institusjoner er det gjerne slik at personalet bruker mye av sin tid på «room-service». Å holde rommene så plettfrie som mulig blir det viktigste; «det kan jo komme pårørende på besøk», mens beboerne i realiteten sitter ensomme på fellesrommene, uten at noen har tid til å snakke med dem.

– Dere er omsorgspersoner, og burde i langt større grad være «vertinner i et selskap», er budskapet fra en av landets fremste eksperter på området.

Hvordan få tid?

Det hastes fra gjøremål til gjøremål. Hvordan skal jeg rekke over alt? Dette er naturlige spørsmål som personalet stiller seg. Omorganisering av arbeidsdagen er således helt nødvendig.

– Dette er oppgaver som må tas tak i på lederplan og jeg håper at det gripes fatt i disse ideene og startes prosjekt slik at dette kan settes ut i livet. Kast gamle rutiner, sier Lise Næss.

Feil prioritering gir utbrenthet.

– Vi føler vi ikke rekker over det vi skal gjøre. Med bedre organisering av arbeidsdagen, blir det en vinn - vinn situasjon. Omorganiser avdelingen slik at du får tid til pasienten, er oppfordringen. Prosjekt som er gjennomført viser nemlig at personalet opplever en mye mer tilfredsstillende arbeidsdag med bedre organisering, trivselen øker, sykefravær reduseres og dermed gir det også betydelig økonomisk gevinst, sier Næss.