OPPDAL: Selv om behovet er stort, spesielt om vinteren, blir det ingen ny flerbrukshall i Oppdal. En rehabilitering av den eksisterende hallen er imidlertid ikke helt usannsynlig.

– En slik flerbrukshall ligger langt fram i tid, sier Eirik Kvål, enhetsleder i bygg og anlegg i kommunen.

En av de som kjenner behovet av ny hall er Tone Grøtte, leder i Oppdal IL håndballgruppa.

– Behovet er veldig, veldig sterkt. Det har vært et problem lenge. Spesielt etter jul når fotballgruppa også skulle inn i hallen. Det er så vidt vi får plass til alle treninger og det er nok ikke alle som får dekket de behovene de har, sier Grøtte.

Dårlige garderober

Og en rehabilitering av anlegget er et minimumskrav.

– Det trengs absolutt. Garderobene er utrolig dårlige og vi har akkurat sendt inn klage til kommunen på høyttaleranlegget og målene, forteller hun.

En ny hall ligger ikke i handlingsprogrammet 2010-2013, og selv om den revideres til våren ser ikke ordfører Ola Røtvei det som særlig sannsynlig at hallen blir prioritert.

– Det kommer til å bli rimelig vanskelig med den satsingen vi har på skole og behovene innenfor omsorg. Det er realiteten, sier Røtvei. Han tror den største sjansen er å gå inn i en dialog med fylkeskommunen om en felles satsing.

– Hvis det skal løses av Oppdal kommunen ligger en eventuell hall langt frem i tid, men løsningen kan være støtte og forskuttering fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, mener ordføreren.

Mulig rehabilitering

En rehabilitering av den eksisterende idrettshallen ser han på som mer sannsynlig.

– Det behovet ser jeg absolutt. Det har vært et ønske fra skolene og idretten lenge. Og det har vi muligheter til å se på til våren og sette av penger til, sier Røtvei.

Rektor ved Oppdal vgs., Trygve Holthe Iversen, forteller at dette naturlig nok har vært en sak de har interessert seg for i flere år.

– Vi opplever en del ulemper med tidsklemma i hallen. Den styrer på mange måter skolens timeplaner og det er ikke bra, sier Iversen.

Skolen har hatt møter med kommunen der det kommer frem at det ikke er økonomi til en utredning i forhold til ny hall, men at det ligger en visjon om bygging i 2017. Det er verken den videregående skolen eller ungdomsskolen fornøyd med.

Møte med kommunen

– Vi skal ha et nytt møte med kommunen om arbeidet videre ganske snart, det har vi lovet oss selv. Vi er en av mange brukermiljøer som ønsker en utvikling i denne saken. Og dette er noe vi snakker om annenhver dag, forteller rektoren.

– Vi har fått beskjed om at hvis fylkeskommunen anmoder om en utredning stiller kommunen seg positive til det. Per i dag har det ikke vært mulig å finne ressurser til det, fortsetter han.

– Vi er i alle fall opptatt av å komme videre med saken, slår rektoren ved Oppdal videregående skole fast.

Les mer i dagens Opdalingen

GARDEROBER: Oda Gjørstad og Ingrid Jære Stavik syns garderobene er kalde, små og holder en generelt dårlig kvalitet.