OPPDAL: Regionsjef Kari Øvrelid forteller at NVE i Region Midt-Norge har tatt mål av seg å arrangere slike fagseminarer minst annen hvert år. Tidligere i år ble et seminar arrangert i Steinkjer og senere er det Mosjøen som står for tur. Til sammen vil om lag 250 personer delta på disse fagseminarene.

– Dette er et fagseminar med påmelding. Men det betyr ikke at seminaret er lukket for allmennheten. Hvem som helst kan møte fram for å høre på det som den enkelte synes er interessant. I dag vil vi for eksempel ha et spesielt fokus på flom og skred, et tema som er spesielt aktuelt i Oppdal, Sunndal og de andre kommunene rundt Trollheimen, sier Kari Øvrelid.