OPPDAL: Forbrukerrådet har gjort en test av teknisk etat i 150 kommuner i landet for å undersøke hvor godt service- og kunnskapsnivået er i teknisk sektor.

Fremstilt som vanlige forbrukere har de sendt e-post og ringt kommunene med forskjellige spørsmål, samt lett etter informasjon på nettsidene. Deretter er det satt karakter på den hjelpen som har blitt gitt.

Full pott

Oppdal kommune scorer full pott på telefonservice, 30 poeng av 30 mulige.

– Det er kjempebra. Vi er opptatt av å ha god opplæring på de som tar imot telefonene slik at de skal vite hvem som best kan svare på henvendelse, sier Turid Dørum, leder ved Servicetorget, som syns det er utrolig inspirerende å komme så høyt på en slik liste.

– Vi er veldig fornøyd med den jobben de gjør. De avlaster oss mye ved å ha kunnskapen til å kunne svare på spørsmål, legger enhetsleder på kommunal teknikk, Thorleif Jacobsen, til.

På nett er Oppdal Norges nest beste kommune, kun Asker er bedre. Og dette har vært et satsningsområde for kommunen. Sist en slik undersøkelse ble gjort lå Oppdal midt på treet og en av de tingene de kunne forbedre var nettløsningen.

Best i Trøndelag

– Dette viser at kommunen satser og at det gir resultater. Vi har mye informasjon liggende på hjemmesiden. Og det hjelper veldig med en nettside som er så oppdatert, forteller Jacobsen som slår fast at det skal jobbes videre med brukeren i fokus. Kommunen har fortsatt et stort forbedrings potensial når det kommer til henvendelser på e-post.

Undersøkelsen viser også at Oppdal er den klart beste servicekommunen i Trøndelag.

– Det er kjempeinspirerende og ga meg en ekstra giv. Man smiler litt breiere i dag, sier fagansvarlig for plan, byggesak og oppmåling, Guri Conradi.

– Vi er rett og slett fryktelig fornøyde i dag. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på hva vi kan bli bedre på, men samtidig er det godt med skryten, slår Turid Dørum fast.

Rennebu var ikke med i undersøkelsen.