OPPDAL: Faktisk måtte ulven et øyeblikk velge om den skulle presse seg forbi nabo Britt Sigrun Bakk, eller om den skulle passere forbi bilen Nordseth satt i. Den valgte da å presse seg forbi bilen og løpe den veien den kom fra.

Nordseth er temmelig sikker på at det var en ulv han observerte i dag, da han sammen med sønnen Erlend kom i bil på tur til trening.

– Britt Sigrun Bakk (63) skulle se til lammene da hun plutselig får se noe som ligner en stor hund. Men det fant hun fort ut at det ikke var, da dyret åpnet kjeften og gliste til lammene hennes, sier Nordseth.

Han har aldri sett ulv før, og han synes det var en spennende opplevelse.

– Jeg tror nok imidlertid at for Britt Sigrun ble det en nesten for spennende opplevelse, medgir han. Nordseth og sønnen satt tross alt i bilen, mens Bakk opplevde møtet ansikt til ansikt med ulven.

Ulven stakk ned mot Riksveg 70, løp langs veien noen meter på høyre side, og stakk opp en gårdsveg ved der det er skiltet Bakk snekkeri.

Nordseth og sønnen Erlend fulgte etter ulven opp i et gårdstun, og hit hadde også Bakk tatt seg til fots mens de kjørte omkroken om veien.

Der havnet så ulven imellom Bakk og bilen, og måtte foreta et valg. Hvilket den gjorde.

– Innen vi hadde fått snudd bilen, var ulven på vei ut av gården, og borte ble den, sier Nordseth.

Folk fra rovviltforvaltningen har vært ved gården og funnet spor av ulven.

– Sporene var mellom ni og elleve centimeter lange, så jeg er temmelig sikker på at det var ulv, nå, sier Nordseth, som ikke ønsket å gå ut med historien før han var sikker i sin sak.

Frode Aalbu i Statens naturoppsyn i Sør-Trøndelag bekrefter overfor Adresseavisen at de har mottatt melding om en ulveobservasjon i Oppdal.

- Vi sendte ut en medarbeider som tok undersøkelser av sportegn og spor der ulven er blitt observert, sier Aalbu.

- Det er en overveiende sannsynlighet at sporene kommer fra ulv, men vi kan ikke garantere det med 100 prosent sannsynlighet, sier Aalbu til avisen, som også har fått Nordseths video av hendelsen.

Nordseth ble ikke redd ulven, som han sier helt tydelig ikke var voksne karen.

- Den hadde nok forsket på hvordan den skulle få tatt et lam. Den bar helt tydelig preg av at den var usikker og at det ikke var lenge siden den var blitt overlatt til seg selv.

Haakon Nordseth forteller at sauene i går kveld trakk mot fjøset, og det er unormal oppførsel nå.

- Den har nok lusket i nærområdet her en stund.

PÅ VANDRING: Ulv. Arkivfoto