Blir Røros foretrukket framfor Oppdal vil det i så fall være et valg basert på helt andre kriterier enn saklige argumenter som behov og nytteeffekt. Det er Oppdal og Rennebu som har størst aktivitet, og regionens ligningskontor bør sjølsagt bli plassert der.

Bård Jystad slår tunge argumenter i bordet. Senest i gårdagens avis kunne han vise til en statistikk som plasserte Oppdal og Rennebu helt i toppen av sør-trønderske kommuner når det gjelder etableringshyppighet.

-I Rennebu ble det i fjor etablert en ny bedrift for hver 75. innbygger. I Oppdal ble det etablert en ny bedrift for hver 94. innbygger. Dette er tall som plasserer vestregionen lagt foran østregionen. I Røros ble det etablert en nye bedrift for hver 115. innbygger og i Holtålen for bare hver 187. innbygger. Ingen har større behov for et ligningskontor i sitt nærmiljø enn nye bedriftsetableringer. Det er for disse skatte- og avgiftsreglene lett vil fortone seg som en ugjennomtrengelig jungel. I Oppdal og Rennebu er det til sammen ca. 1250 bedrifter. Røros og Holtålen har til sammen 800 bedrifter. Altså er det 50 prosent flere bedrifter i Oppdal og Rennebu enn i Røros og Holtålen. Etableringshyppighet og antall bedrifter er klare mål på aktivitetsnivåret. De fleste argumenter sier at ligningskontoret for regionen burde bli lagt til Oppdal, sier Bård Jystad.

For den vanlige lønnsmottaker betyr det lite hvor ligningskontoret blir plassert. De fleste har et greit og enkelt skatteoppgjør. Skulle de likevel lure på noe, vil de som regel få god hjelp ved å ta en telefon til ligningskontoret. -Det er nyetableringer og bedrifter som har behov for å oppsøke ligningskontoret for å få svar på kompliserte spørsmål. Nå vi så vet at det er flest nyetableringer i Oppdal og Rennebu og at Oppdal og Rennebu har langt flere bedrifter, så er det helt bak mål å legge ligningskontoret til Røros, sier Bård Jystad.