Det er Arnt og Astrid Strand på Innset som står bak nyetableringen. Sammen driver de gardsbruk med 170 vinterfôra sauer. Ideen om etableringen kom, i følge Arnt Strand, i erkjennelse av at det å levere sau i bulk til slakteriet, ikke vil gi god nok avkastning i framtida.

Egnet lokale

I utgangspunktet er det gardens egne produkter som skal videreforedles i lokalene etter det som het Rennebu Slakteri. I de fire siste årene har det vært dyreklinikk i lokalet, men både kjøle- og fryserom, og produksjonslokaler er i god stand og velegnet til det nye formålet. Når Hognamat starter virksomheten, blir det både produksjon og utsalg i lokalet på Postmyran Industriområde. Fortsatt gjenstår enkelte formaliteter, men Arnt og Astrid Strand har godt håp om å komme i gang i løpet av høsten.

Lokal tilhørighet

– Navnet Hognamat har vi valgt fordi vi føler at det er viktig at det viser lokal tilhørighet. Vi driver med sauer og de beiter i det området som hører til Forollhogna med nasjonalparken, sier Arnt Strand.

Om noen skulle assosiere navnet mer med vilt, behøver ikke det å være så fryktelig dumt. Ekteparet Strand har nemlig håp om også å ta imot vilt til nedskjæring og pakking.

– Med den godkjenningen vi får, må vi selge minst en tredel av produksjonen over egen disk. Her handler det altså om å finne lykken som liten, sier han.

Prøver i ett år

Foreløpig har de satt seg fore å gjennomføre en prøveperiode på ett år. Handsydd lammerull, lokalproduserte lammelår og spekemat, er noe av det som naturlig vil høre hjemme i produktspekteret. også pinnekjøtt og noe så eksotisk som smalehovud, kommer de til å forsøke seg med. Dessuten lover Arnt Strand at det skal vanke rakfisk av ekte fjellørret.

Både Arnts bror Pål, og hans samboer Erika Haugen har kokkeutdannelse, og etter hvert håper de å komme i gang med cateringvirksomhet knyttet til Hognamat.

– I første omgang kan vi arrangere både rakfisklag og pinnekjøttlag, smiler Arnt Strand.

I tillegg til at de skal leie det tidligere slakteriet, har paret også kjøpt det som ne gang var sanitetshuset på Innset. her har de planlagt å bygge en god gammeldags bakerovn, og etter hvert kan det også bli fersk «hjemmebakst» å få kjøpt.

Foto: Fredrik Kosbergløkk
Foto: Fredrik Kosbergløkk