Akkurat nå er det en kritisk tørke i flere afrikanske land, og over 660 millioner mennesker må drikke urent vann. Førstkommende tirsdag skal konfirmantene i Oppdal og Rennebu gjøre sitt bidrag når Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp feirer 50 år.

Landsdekkende aksjon gjennom 50 år

Det er i kriser at tilgangen til vann er ekstra kritisk. Om vi bygger brønner i vanlige tider, så er det flere mennesker som får tilgang til rent vann når en tørkekrise slår inn, slik den gjør i Somalia, Sør-Sudan og landene rundt Tsjadsjøen akkurat nå.

Kirkens Nødhjelp jobber alle disse stedene, og i fjor fikk organisasjonen inn 34 millioner kroner under sin fasteaksjon. Pengene sørger for at mange tusen mennesker får tilgang til rent drikkevann, og på den måten redder menneskeliv.

– Det er stort å få være en del av en landsomfattende aksjon, der menigheter over hele landet går sammen om å gi flere rent vann. Mange vil si at det ikke er vår oppgave å sikre rent vann til folk i andre land, men som kirke er vi del av en verdensomfattende bevegelse, og vi i Oppdal skal ta vår del av ansvaret, sier prest Øyvind Vognild i Oppdal og Lønset menigheter.

Fasteaksjonen blir arrangert i byer og bygder over hele landet, og det er i år den 50. gangen at Kirkens Nødhjelp arrangerer aksjonen. I år er også Fasteaksjonen den diakonale delen av Den norske kirke sin markering av at det er 500 år siden den lutherske reformasjonen skjedde.

– I fjor ble det samlet inn 53.000 kroner i Oppdal kommune. Det er vi veldig godt fornøyd med, men det hadde jo vært moro å samle inn enda mer i år, sier Øyvind Vognild.

Millioner med urent drikkevann

– Diakoni er en helt sentral del av en kirke sin virksomhet, og Kirkens Nødhjelp er stolte av å være det diakonale delen av 500-årsmarkeringen av reformasjonen. Vi vet også at dette jubileet blir feiret i kirker i landene hvor vi driver med nødhjelp og bistand, og det er fint å se hvordan tro kan bygge broer, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland.

Over hele Norge vil bøssebærere banke på dører fra den 2. til 4. april slik at flere kan få rent vann. Gjennom de 50 årene Fasteaksjonen har blitt arrangert har en million nordmenn gått med bøsser, og flere hundre tusen mennesker har fått hjelp på ulike vis