Kvinnen i 30-årene møtte i Sør-Trøndelag tingrett mandag. Hun sto tiltalt for å ha kjørt en personbil på E6 i Rennebu høsten 2013, mens hun var påvirket av alkohol. Blodprøven tatt av kvinnen viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,2 promille.

Kvinnen ga en uforbeholden tilståelse i retten, og tilståelsen er tillagt vekt ved straffeutmålingen. Hun dømmes til 30 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år, med det særlige vilkår at hun i prøvetiden gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring.

Det er gjnnomført personundersøkelse som konkluderer med at hun faller inn under målgruppen for promilleprogram, og at hun er egnet for, og kan ha nytte av dette.

Kvinnen er også idømt en bot på 20 000 kroner og fradømt førerretten for tre år.