Den populære turmaten ser seg nødt til å stanse all omsetning og konsum av risproduktene i serien.

Genmodifisert ris er ikke tillatt solgt i Norge, og Drytech AS som produserer Real turmat trekker derfor pakkene med risprodukter tilbake fra butikkene, med umiddelbar virkning.

Det foreligger ingen informasjon fra Mattilsynet som tilsier at den genmodifiserte risen er skadelig.

Det er foreløpig ikke klart om det ukjente genet som er oppdaget skyldes genmodifisering eller naturlig mutasjon, skriver Drytech AS i et brev til sine kunder.