OVE KARLSVIK

Med de fire stemmene til Sp, Høyre og Venstre vedtok formannskapet at alle dokumenter som omhandler denne saken skal oversendes kontrollutvalget/forvaltningsrevisjonen til vurdering.

I sitt forslag lister Ingrid Mellem opp sju punkter som nå skal vurderes spesielt. Det første punktet gjelder forslaget som Olav Bjørndal satte fram i kommunestyret 6. september. Forslaget ble framsatt muntlig, og Mellem mener det er uvanlig av ordføreren ikke å be om skriftlig forslag.

Det andre punktet Mellem vil ha spesielt vurdert er at det nevnte forslaget ikke ble referert av ordføreren.

Habilitet

Videre stiller Mellem spørsmålstegn ved habiliteten til to av representantene som var med på behandlingen av denne saken i siste kommunestyremøte. Det gjelder Morten Olsen Magne Høie. Olsen er ansatt i Vitnett, et selskap Oppdal E-verk har aksjemajoritet i. Magne Høie er ansatt i Oppdal E-verk.

Mellem sier videre i sitt forslag at det er uvanlig å «avlyse» en generalforsamling som er lovlig utført. Vi hadde ingen sjanse til å fremme alternativt forslag på Bente Rathe, i og med at valget ble foretatt på sparket, skriver Mellem i forslaget.

Delegasjon

Mellem peker videre på at «delegasjonsreglementet ble reversert til de grader. Vi har fått en nesten eneveldig ordfører i forhold til generalforsamling». Hun ønsker også at kontrollutvalget spesielt skal vurdere det hun lister opp som «mistillit til formannskapet».

Det ble ingen diskusjon i formannskapet til forslaget fra Mellem. Egild Kristiansen (Ap) hadde ønsket at forslaget kunne vært utsendt til representantene på forhånd. Kristiansen sa at verken Morten Olsen eller Magne Høie var inhabile. Ansatte er ikke inhabile uten at de har verv i styrende organer der de er ansatt, sa Kristiansen.