Med innkjøp av mål og vant skal innebandy bli en idrett i vekst i Oppdal. Nå forberedes cup i romjula og innebandyskole på nyåret. Jan Ødegård

Det har vært spilt innebandy i Oppdal i 15 år. Men først i høst klarte kameratgjengen å stifte en klubb – Oppdal Innebandyklubb (OIK).

– Interessen er økende, og med over 30 deltakere var vi avhengig av å dele opp, sier nesteleder Arnt-Owe Ishoel i OIK. For å få drahjelp fra forbund, ble det stiftet klubb. Utviklingskonsulent Marius Aurstad for midt-Norge har her vært behjelpelig, og vil også være det i fortsettelsen. Trondhjemmeren har sagt seg villig til å være med og få i gang innebandyskole på nyåret.

Utstyrskjøp

Tidligere i høst fikk klubben 12.500 kroner i støtte fra Ungdommens kommunestyre (UKS) til innkjøp av mål og keeperutstyr. Nå har Oppdal kommune fulgt etter og innvilget 20.000 kroner til innkjøp av vant. Det er også søkt om midler fra Blilyst, uten at en så langt har fått svar.

Total kostnad med kjøp av vant er på rundt 50.000 kroner, og forbundet har gitt den nystarta klubben et rentefritt lån til innkjøpet. Nå har Oppdal Innebandyklubb gått ut til næringslivet i Oppdal og solgt reklameplass på vantene.

– Foreløpig har vi fått inn rundt 15.000 kroner. Men det er flere som har meldt sin interesse uten at det ennå er skrevet kontrakt, sier Ishoel. Det er fortsatt ledig plass, og interesserte kan ta kontakt med klubben om de vil være med.

Økt interesse

Ishoel regner med at interessen for innebandy vil øke når vantet er på plass.

– Vant høyner kvaliteten og spilleropplevelsen, sier Ishoel, som er overbevist om at innebandy har framtida for seg også i Oppdal. Innebandy er den lagidretten som vokser raskest, og kan gjerne kombineres med andre idretter, blant annet fotball.

Innebandy spilles på ei tid av året da utendørsaktiviteter er begrenset. Tiltaket er derfor et viktig bidrag til økt fysisk aktivitet og sosialt samvær for mange unge, skriver Oppdal kommune i sin vurdering av søknaden om tilskudd.

Klubben har også medlemmer med innvandrerbakgrunn, og tiltaket er derfor integrerende og er en effektiv brobygger mellom nordmenn og innvandrermiljøet.

Innebandyskole

Fra nyttår har Oppdal kommune tildelt innebandy mer treningstid i idrettshallen.

– Da er det rom for ny vekst, sier leder Arnt-Owe Ishoel.

Oppdal Innebandyklubb vil da starte opp innebandyskole for aldersgruppen ni til tolv år. Det vil foregå i en time fra klokka 18 hver fredag. Etter den tid har juniorer og seniorer halvannen treningstime hver.

Julecup

Fredag 29. desember inviterer OIK til offisiell åpning av anlegget med julecup. Det er meningen å få dette til et årlig arrangement.

Fire–fem lag har allerede meldt seg på, men en har plass til åtte, og klubben inviterer nå bedrifter, skoler, lag og foreninger om å melde seg på til cupen. Arrangementet vil gå over en ettermiddag/kveld, og det er satt opp en vandrepokal til beste lag.

Påmelding kan skje til klubbens web-side; innebandy.oppdal.com, eller til nestleder Arnt-Owe Ishoel.