Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som har ansvaret for å koordinere bosettingen. Nettavisen

I årene 2014 (20 personer), 2015 (20) og 2016 (16) skal Oppdal bosette 56 flykninger. I samme periode skal Rennebu bosette 20, fordelt på 10 i år og 10 neste år. For oppdal sin del utgjør det 0,82 prosent av befolkningen, mens i Rennebu utgjør det 0,78 prosent.

Mens 138 kommuner har svart positivt på henvendelsen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, har 51 kommuner svart nei. 202 har svart at de kan ta imot flyktninger, men færre enn det de er blitt bedt om. 37 kommuner har så langt ikke svart på henvendelsen fra IMDI.

- Vi har fått til sammen 8000 plasser til flyktninger i år, og alle de plassene var disponert ved utgangen av oktober. Dette er en vesentlig økning sammenlignet med tidligere år, men det er fortsatt ikke nok til å dekke behovet: 4500 flyktninger i mottakene vil ikke få tildelt en kommune i år, sier Bjørn Holden, stabsdirektør i IMDI til Nettavisen.