I dag blir det trangt på E6 - storinnrykk til Rennebu

foto