Fallvilt-saken: – Respektløst overfor både arbeidet som gjøres og kommunen

foto